KRAFT

Hantverkstrion KRAFT är kultur-och hantverksfrämjare som sprider kunskap om hållbarhet med avstamp i kultur och hantverk. KRAFT vill skapa förutsättningar att arbeta och leva socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. 


KRAFT

Slöjdpåsar


Vi säljer slöjdpåsar löpande under året. Vi säljer dem till större organisationer och kulturenheter som ger ut dem gratis till barn och unga. 


Vi skickar till hela Sverige. Målet från vår sida är att erbjuda så många barn och unga möjlighet till slöjdmaterial och kunskap. 


Vi utvecklar påsarna kontinuerligt .


Är du nyfiken på hur påsarna kan berika er verksamhet?


Kontakta oss på slojdpåsar@krafthantverk.se 

KRAFT

och de globala målen

KRAFT arbetar för att göra FN:s 17 globala hållbarhetsmål implementerbara för företag och organisationer inom kulturella och kreativa näringar.

Föreläsningar och/eller workshops kan skräddarsys utefter era behov. 

Er dragning var inspirerande och på precis rätt nivå för oss.

Emma Vento

Stiftelsen Gyllenkroken